O firmie

mgr inż. Zbigniew Kotynia.

Inżynier konstruktor budowlany. Posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń oraz do pełnienia funkcji kierownika budowy.
Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie w zakresie konstrukcji budowlanych żelbetowych i stalowych.

Legitymuje się wieloletnim doświadczeniem, zdobytym w międzynarodowej firmie konsultingowo-projektowej Ove Arup & Partners w zakresie:
  • wykonywania projektów konstrukcji dla dużych i niestandardowych kompleksów budowlanych w kraju i za granicą na podstawie różnorodnych norm i przepisów budowlanych,
  • prowadzenia wielobranżowych projektów budowlanych,
  • zarządzania zespołem projektowym,
  • koordynacji międzybranżowych i podwykonawców,
  • sporządzania opinii technicznych i oceny stanu technicznego budynków,
  • weryfikacji dokumentacji budowlanej,
  • oraz nadzorów na budowie.

Posiada również doświadczenie wykonawcze przy wznoszeniu konstrukcji inżynierskich oraz wykonywaniu pali wielkośrednicowych.

Współorganizował z Łódzką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa cykl szkoleń nt. projektowania wg Eurokodów pod nazwą "Europrojektowanie"
 
 
 
KDB Zbigniew Kotynia Doradztwo Budowlane
korespondencja: ul. Koplowicza 2/19, 92-549 Łódź
biuro: ul. Piotrkowska 270 p.505, 90-361 Łódź
Tel.: +48 42 648 51 18
Tel.: +48 697 55 05 70
e-mail: z.kotynia@zkdb.pl
www.zkdb.pl
fusbro.com